กระเป๋าสะพายกะลามะพร้าว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 528
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เชียงราย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
กิตติ พรหมธิ


สถานที่จำหน่าย : สุธรรมกะลามะพร้าว(ST.KALA)
ที่ตั้ง : 47 15 1 เชียงราย-เชียงใหม่ เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ เชียงราย
โทรศัพท์ : 089-7467420
โทรสาร :
อีเมลล์ : kala.0897467420@gmail.com
Website :