กล้วยเบรคแตก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 694
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เชียงราย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จำเนียร รัตนประทุม


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านป่าซางเหนือ
ที่ตั้ง : 92 1 แม่ลาว โป่งแพร่ เชียงราย
โทรศัพท์ : 807907197
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :