กาแฟสดลุงปะละ (แบบผง)


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 363
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ทองศรี มณีวรรณ์


สถานที่จำหน่าย : ลุงปะละกาแฟสด
ที่ตั้ง : 42387 5 เมืองแม่ฮ่องสอน หมอกจำแป่ แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 083-5716668
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :