กระเป๋าผ้าลีซู


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 335
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อัมพา ศิลป์ทิพย์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านสหกิจแปรรูปผลิตภันท์สินค้า OTOP
ที่ตั้ง : 42383 - - ปาย เวียงใต้ แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 086-0980701
โทรสาร : -
อีเมลล์ :
Website :