กระเป๋าสตังค์ลายผ้าปักม้ง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 420
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เอมอร เลาลี


สถานที่จำหน่าย : ผ้าปักลายม้ง "เทพธิดาดอย"
ที่ตั้ง : 55 5 ปาย โป่งสา แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 801261254
โทรสาร :
อีเมลล์ : aemoon2000@gmail.com
Website :