กระเป๋าผ้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 111
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นุศรา ยี่ป๋า


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มหัตถกรรมชนเผ่าลีซอหนองตอง
ที่ตั้ง : 93 7 ปางมะผ้า สบป่อง แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 806792900
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :