กระเป๋าเดินทางขนาดกลาง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 346
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ธันย์ชนก สิรินฤการ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านแม่หมูลีซอ
ที่ตั้ง : 2 8 ปางมะผ้า สบป่อง แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 884311400
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :