กระเป๋าลีซอ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 381
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เกษรินทร์ เชียงใหม่


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าชนเผ่าลีซอบ้านหนองตอง
ที่ตั้ง : 87 7 ปางมะผ้า สบป่อง แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 800070503
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :