กล้วยกวนกะทิสด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 575
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครสวรรค์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ลำจวน ชมชาติ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่ลำจวน
ที่ตั้ง : 210 2 เมืองนครสวรรค์ หนองกระโดน นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 086-5299828
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :