ขนมโมจิ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 841
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครสวรรค์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จุฬา บัวทองศรี


สถานที่จำหน่าย : หจก.พิมณัฐชา 2000(โมจิจุฬา)
ที่ตั้ง : 119 2 พหลโยธิน เมืองนครสวรรค์ กลางแดด นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 56324433
โทรสาร : 56324433
อีเมลล์ :
Website :