กระยาสราท


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 444
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครสวรรค์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมจิตร ผิวสะอาด


สถานที่จำหน่าย : นางสมจิตร ผิวสะอาด
ที่ตั้ง : 131/3 4 พยุหะคีรี พยุหะ นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 089 0113251
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :