ข้าวกล้อง-ข้าวสารปลอดสารพิษ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 473
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครสวรรค์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อุ่นเรือน ยุชังกูล


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมทิพย์
ที่ตั้ง : 67/1 - 5 - ลาดยาว ห้วยน้ำหอม นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 089-8604597
โทรสาร :
อีเมลล์ : aunruean.yuchangkun@gmail.com
Website :