ข้าวกล้องปลอดสารพิษ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 567
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครสวรรค์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ทองเมี้ยน ประเสริฐ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านวังซ่าน
ที่ตั้ง : 105/2 1 แม่วงก์ วังซ่าน นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 089-5622238
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :