กางเกงแฟชั่น


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 462
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุทัยธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมเจตร อบแสง


สถานที่จำหน่าย : นายสมเจตร อบแสง(ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป)
ที่ตั้ง : 42371 12 ทัพทัน ตลุกดู่ อุทัยธานี
โทรศัพท์ : 090-7568780, 089-5190780
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :