ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 471
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุทัยธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมบุญ เหล่าเขตกิจ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง : 37/3 - 7 - สว่างอารมณ์ บ่อยาง อุทัยธานี
โทรศัพท์ : 084-8783869
โทรสาร : -
อีเมลล์ :
Website :