ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 438
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุทัยธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นางประไพศรี หมั่นเขตรกิจ


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์
ที่ตั้ง : 30 9 สว่างอารมณ์ บ่อยาง อุทัยธานี
โทรศัพท์ : 899612660
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :