ข้าวกล้องไรซ์เบอรรี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 431
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุทัยธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สวง นพคุณ


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านชลประทาน
ที่ตั้ง : 83 14 หนองฉาง ทุ่งโพ อุทัยธานี
โทรศัพท์ : 086-2078366
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :