กล้วยอบเนย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 457
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุทัยธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จำรูญ ดีเทียน


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลังเขา
ที่ตั้ง : 51 5 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี
โทรศัพท์ : 848168808
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :