กล้วยกวนตองแก้ว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 595
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กำแพงเพชร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
รุ่งนภา ไหววิจิตร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี
ที่ตั้ง : 53/2 4 เมืองกำแพงเพชร ลานดอกไม้ กำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 081-0455548
โทรสาร :
อีเมลล์ : tongkaew_rung@hotmail.com
Website :