ข้าวพองไรซ์เบอรี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 450
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กำแพงเพชร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สัมพันธ์ ตาลาน


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ
ที่ตั้ง : 341 22 เมืองกำแพงเพชร นาบ่อคำ กำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 819628226
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :