ข้าวเกรียบสมุนไพรใบห


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 372
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กำแพงเพชร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
บุญยัง ศรีสุข


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน
ที่ตั้ง : 44/2 13 ลานกระบือ หนองหลวง กำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 087-3062199
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :