`ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 479
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กำแพงเพชร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมจิต มะลิพรม


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง
ที่ตั้ง : 17 9 ลานกระบือ หนองหลวง กำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 089-6400673
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :