ข้าวสารปลอดสารพิษ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 438
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กำแพงเพชร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ทวี ศรีภุมมา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มข้าวบ้านใหม่เริงกะพง {GAP}
ที่ตั้ง : 222 13 ปางศิลาทอง หินดาต กำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 8240999550
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :