กรอบรูปดินปั้น


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 371
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตาก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พัชร์ชิสา ไชยวีรวัฒน์


สถานที่จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอดินไทย
ที่ตั้ง : 155/20 มหาดไทยบำรุง เมืองตาก หนองหลวง ตาก
โทรศัพท์ : 089-6416419 , 090-7478255,089-9413838,055-512
โทรสาร : 055-512489
อีเมลล์ : banidin@gmail.com
Website :