กระยาสารทวาสนา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 406
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตาก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วาสนา เอี่ยมสืบทับ


สถานที่จำหน่าย : นางวาสนา เอี่ยมสืบทับ
ที่ตั้ง : 42411 5 เมืองตาก วังหิน ตาก
โทรศัพท์ : 878389279
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :