กรวยดอกไม้ในกรอบรูป


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 377
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตาก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จามจุรี สกุลรัตน์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย
ที่ตั้ง : 42436 หนองหลวงอุทิศ เมืองตาก หนองหลวง ตาก
โทรศัพท์ : 555116190801148000
โทรสาร :
อีเมลล์ : jamjuree.sa@hotmail.com
Website :