กล้วยอบน้ำผึ้ง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 451
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตาก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อำนวย ก๋าระ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง
ที่ตั้ง : 85/5 6 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
โทรศัพท์ : 55581476
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :