กล้วยตากพลังงานแสงอา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 389
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุโขทัย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
มาริน ตุ่นแก้ว


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยตากพลังแสงอาทิตย์บ้านหนองกระจอบ
ที่ตั้ง : 4 5 กงไกรลาศ หนองตูม สุโขทัย
โทรศัพท์ : 895679093
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :