กล้วยอบเนย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 382
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุโขทัย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วลัยพร วงศ์สิงห์งาม


สถานที่จำหน่าย : ป้าเย็นสุขเกษม
ที่ตั้ง : 42371 1 กงไกรลาศ หนองตูม สุโขทัย
โทรศัพท์ : 55655015
โทรสาร : 55655015
อีเมลล์ :
Website :