ข้าวกล้องหอมนิล


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 350
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุโขทัย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จ่าสิบเอกหญิงณัฐชยา มีรอด


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมนิลปลอดสารพิษและแปรรูป
ที่ตั้ง : 199/10 10 ศรีนคร คลองมะพลับ สุโขทัย
โทรศัพท์ : 081-9723839
โทรสาร : 055-660252
อีเมลล์ : ta_natchaya@hotmail.com
Website :