กระเป๋าและงานประดิษฐ์จากผ้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 378
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุโขทัย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นางพรรษร มาดี


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์
ที่ตั้ง : 172 5 ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วศรีสมบูรณ์ สุโขทัย
โทรศัพท์ : 899068407
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :