กล้วยชอคโกแลคโรล


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 535
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิษณุโลก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ศรีสุรีย์ สายสวาสดิ์


สถานที่จำหน่าย : ไร่เทพประทานพร
ที่ตั้ง : 145/16 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 5 เมืองพิษณุโลก หัวรอ พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 088-6027427
โทรสาร :
อีเมลล์ : princo.n2009@Gmail,com
Website :