กล้วยตากรสธรรมชาติ แม่โสม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 443
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิษณุโลก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
โสม วิกิจการโกศล


สถานที่จำหน่าย : ร้านกล้วยตากแม่โสม
ที่ตั้ง : 99/2 1 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 816742817
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :