กล้วยตาก organic


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 558
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิษณุโลก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์


สถานที่จำหน่าย : หจก. จิราพร ฟู๊ด
ที่ตั้ง : 174/1 5 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 55391024
โทรสาร : 55391284
อีเมลล์ : bananajirapron@hotmail.com
Website :