กล้วยตากธรรมชาติ "แสงตะวัน"


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 786
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิษณุโลก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ฐิติยาภรณ์ ทะรังศรี


สถานที่จำหน่าย : น.ส. ฐิติยาภรณ์ ทะรังศรี(กล้วยตากภัทราภรณ์)
ที่ตั้ง : 52/4 2 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 877344479
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :