กระเป๋าสานเส้นพลาสติก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 720
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิษณุโลก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
กาญจนา กลัดนิล


สถานที่จำหน่าย : น.ส.กาญจนา กลัดนิล
ที่ตั้ง : 153 6 พรหมพิราม ศรีภิรมย์ พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 875711106
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :