กล้วยกวน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 498
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิจิตร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สร้อยสุวรรณ พุ่มมาลา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ประทับช้างพัฒนา
ที่ตั้ง : 285 3 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
โทรศัพท์ : 056-901620, 089-7042114 , 084-6195793
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :