กระเป๋าผักตบชวา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 628
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิจิตร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อ่อมแก้ว ดลสา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวังหลุม
ที่ตั้ง : 3 ตะพานหิน วังหลุม พิจิตร
โทรศัพท์ : 056-845934
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :