กระเป๋าปอเฮ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 589
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิจิตร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จรรยา เวชวินิส


สถานที่จำหน่าย : จักสานปอเฮ
ที่ตั้ง : 108/1 เจ้าโกย 2 ตะพานหิน คลองคูณ พิจิตร
โทรศัพท์ : 056-641910
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :