กระเป๋าผักตบชวา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 519
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิจิตร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
มัทนา อ่าวสมบัติกุล


สถานที่จำหน่าย : จักสานผักตบชวา บ้านทุ่งโพธิ์
ที่ตั้ง : 105 4 ตะพานหิน ทุ่งโพธิ์ พิจิตร
โทรศัพท์ : 056-647172
โทรสาร : 056-647172
อีเมลล์ : muttana.Bag@gmail.com
Website :