ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 421
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิจิตร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ชิต ปานพลอย


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ หมู่ 7 ต.วังตะกู
ที่ตั้ง : 77 7 บางมูลนาก วังตะกู พิจิตร
โทรศัพท์ : 083-6256589
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :