ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 345
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิจิตร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พวง ภู่จำนงค์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มอาชีพข้าวซ้อมมือบ้านคลองคะชี
ที่ตั้ง : 81/2 - 5 - โพทะเล วัดขวาง พิจิตร
โทรศัพท์ : 086-2022905
โทรสาร : -
อีเมลล์ :
Website :