ข้าวกล้องตราข้าววิถีไทย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 535
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พิจิตร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ชานนท์ มาตะภาพ


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนข้าววิถีไทย ตำบลเนินปอ
ที่ตั้ง : 176 20 สามง่าม เนินปอ พิจิตร
โทรศัพท์ : 083-9511700
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :