ขิงหยอง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 390
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ศรีนวล กันยาประสิทธิ์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่
ที่ตั้ง : 121 1 หล่มเก่า นาซำ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 862064954
โทรสาร :
อีเมลล์ : Srinual1@hotmail.com
Website :