ข้าวกล้องหอมมะลิเพื่อสุขภาพ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 393
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
กาจเดชา จงใจพระ


สถานที่จำหน่าย : นายกาจเดชา จงใจพระ
ที่ตั้ง : 406 5 บึงสามพัน กันจุ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 869796687
โทรสาร :
อีเมลล์ : kardacha@hotmail.com
Website :