กระชายดำ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 754
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พิชญ์สินี พรมมา


สถานที่จำหน่าย : นางสาวพิชญ์สินี พรมมา
ที่ตั้ง : 101 3 น้ำหนาว โคกมน เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 892680700
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :