กระเป๋าผ้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 478
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นุชจรีย์ ประทีปคีรี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง
ที่ตั้ง : 67 14 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 854132852
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :