กล้วยหอมทองทอดสูญญาก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 342
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ณัฐฐาพร แก้วมุกดา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลไม้บ้านหวายน้อย
ที่ตั้ง : 41 3 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
โทรศัพท์ : 085-2371121
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :