กล้วยอบลูกอบแผ่น


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 422
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พรทิพย์ พีพลอย


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนมดตะนอย
ที่ตั้ง : 54 10 ดำเนินสะดวก แพงพวย ราชบุรี
โทรศัพท์ : 032-361050
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :