กล้วยหน้าธัญพืช


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 511
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พัชรา มะลิทอง


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
ที่ตั้ง : 92/4 1 บ้านโป่ง ลาดบัวขาว ราชบุรี
โทรศัพท์ : 089-5476375
โทรสาร : 32301234
อีเมลล์ :
Website :